Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yapay zekâ ekosistemimizi geliştiriyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın açıklamaları şöyle:

2021 yılı Ağustos ayında kamuoyuna duyurduğumuz Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi ile ilgili olarak bundan önceki iki toplantıda eylem planının oluşturulması ve bu konuda kurum/kuruluşlarımızın görev ve sorumluluklarının netleştirilmesine yönelik konuları ele alınmıştı. Bugün ise artık bu eylem planı kapsamındaki somut gelişmeleri ve atılan adımları konuşuyor olacağız.

Çığır açan teknolojilerin hızlı yükselişiyle, insan hayatının her alanında köklü bir dönüşüm süreci yaşanmaktadır. Birçok sektörü derinden etkileyen dijital dönüşüm süreci, veri ve yapay zekâ temelinde gerçekleşmektedir. Yapay zekâ; insan zekâsına özgü yüksek bilişsel fonksiyonları veya otonom davranışları sergileyebilen akıllı bir işletim sistemi olarak günümüzü şekillendiren en önemli bilişim teknolojilerinden birisidir.

Yapay zekâ teknolojisi büyük miktarlardaki veriyi başarılı ve hızlı şekilde işleyebilmesi ve süreçleri oldukça verimli hale getirmesiyle ekonomik ve sosyal yaşamda geleneksel olarak benimsenen pek çok yaklaşımı köklü bir şekilde dönüştürüyor. Bunun da ötesinde bugün yapay zekâ ile ilgili konuşurken sadece üretimde verimlilik artışından ya da hızdan bahsetmiyoruz.

Yapay zekânın hata payını azaltıp hassasiyeti artırarak süreçleri çok daha verimli hale getirmesi, çok büyük veri kümelerini inceleyerek kayda değer sonuçlar çıkarabilmesi, kendini geliştiren algoritma yapısıyla yeni girdilere hızla adapte olması gibi özellikleriyle zamana kattığı değer yadsınamaz bir gerçek.

Küresel Yapay Zekâ Etki Endeksi’ne göre, yapay zekânın 2030 yılında dünya ekonomisinde yaklaşık 16 trilyon dolarlık bir paya ulaşması bekleniyor.
2030 yılına kadar yapay zekâ kullanımı ile yerel ekonomilerde beklenen büyüme oranı ise yüzde 26.

Bu dönüşümde Türkiye olarak pay sahibi olmak için Milli Teknoloji Hamlemiz ve Dijital Türkiye hedeflerimiz doğrultusunda; yapay zekâ ekosistemimizi geliştiriyoruz.

21 Nisan 2022 tarihindeki ikinci toplantıda kabul edilen eylem planı kapsamında sorumlu ve ilgili kurumlarımız çalışmalarına başladılar ve burada geçtiğimiz 2 yıllık süreçte hayata geçirdiğimiz bazı somut adımlardan bahsetmek istiyorum.

Türkiye’de yürütülen yapay zekâ çalışmalarını ortak bir zemine oturtacak tedbirler ve bu tedbirleri hayata geçirecek eylemler üzerine tüm kurum/kuruluşlarımız yoğun emek verdiler.

Yapay zekâ konusu gerek etkilediği sektörler bakımından, gerekse de barındırdığı riskler açısından tek bir ülkenin ya da şirketin sorumluluğuna bırakılmayacak kadar önemli bir teknoloji, dolayısıyla bu alandaki uluslararası girişimler ve inisiyatifler oldukça önemli.

Bu anlamda, Türkiye olarak yapay zekâ alanında yürütülen uluslararası çalışmalara aktif olarak katılıyor ve somut katkılar veriyoruz.
Sekretaryasını OECD’nin üstlendiği ve küresel alanda önemli bir inisiyatif olan GPAI (Küresel Yapay Zeka Ortaklığı) üyeliğimiz 2022 yılının sonunda gerçekleşti. GPAI bünyesinde yürütülen çalışmalara ülkemizi temsilen üyelerimiz aktif katılım sağlıyorlar.

Yine Birleşmiş Milletler, NATO, G20 ve diğer küresel kuruluşlar bünyesindeki çalışmalara alanında uzman temsilcilerimizle katılıyoruz ve katkı veriyoruz.
Uluslararası standart çalışmaları kapsamında küresel düzeyde yürütülen çalışmaları takip etmek ve katkı vermek amacıyla TSE bünyesinde Yapay Zekâ Ayna Komitesini kurduk.

2022 yılı itibariyle TÜBİTAK Yapay Zekâ Enstitümüzün açmış olduğu Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı kapsamında, içerisinde “Akıllı Üretim Sistemleri,” “Finans Teknolojileri,” “Akıllı Tarım, Gıda ve Hayvancılık” ve “İklim Değişikliği Etkileri” alanlarında projelerin olduğu 10 adet projeyi destekliyoruz. Bu çağrıya olan yoğun ilgi nedeniyle ikinci çağrıyı da yakın zamanda açıldı ve 32 adet başvuru alındı.

Yine ulusal bir girişim olarak başlayan ve küresel bir etkinliğe dönüşmekte olan TEKNOFEST bünyesinde son 3 yılda yapay zekâ temalı 9 adet uluslararası katılıma da açık yarışma açtık ve bu sürede 6 bin 892 takım yarışmalara katıldı.

81 ilde faaliyet gösteren ve 18 bin öğrencinin faydalandığı Deneyap Atölyelerinde yapay zekâ dersleri açtık. Tarafsızlık, veri mahremiyeti, etik değer ve ilkelere odaklanan Yapay Zekâ çalışmalarının yürütülmesini desteklemek amacıyla Türkiye Güvenilir Yapay Zekâ Denetim Çerçevesi oluşturuyoruz.

Teknik ve idari seviyedeki çalışmaları koordine etmek üzere; “Teknik altyapı ve platformlar”, “veri yönetişimi”, “insan kaynakları”, “hukuk ve etik” ile “güvenilir ve sorumlu Yapay Zekâ”, “Kamu Yapay Zekâ Ekosistemi” ve “Sektörel Birlikte Geliştirme Laboratuvarları” konularında geniş katılımlı Çalışma Grupları oluşturulmuş durumdadır.

Ulusal Yapay Zekâ Stratejimizi duyururken bu belgenin yaşayan bir belge olduğunu ve ihtiyaçlara göre yenilenip geliştirilebileceğini de ifade etmiştik. Zira Yapay Zekâ alanındaki teknolojik gelişmeler her geçen gün artan bir hızla ilerliyor. Bu noktadan hareketle yüce Meclisimize sunduğumuz 12. Kalkınma Planımızla da uyumlu bir şekilde ve son zamanlarda daha çok önem kazanan üretken Yapay Zekâ ve büyük dil modeli teknolojik alanlarını da içerecek şekilde Eylem Planımızı gözden geçireceğiz.

Ayrıca Yapay Zekâ alanında araştırma, girişimcilik ve yenilikçiliğin desteklenmesi ve küresel firmaların Türkiye’ye çekilmesinin yanı sıra teknoloji ekosistemimizi geliştirecek diğer alanlarda da yeni eylemler hayata geçireceğiz.

Bununla birlikte yapay zekâ alanındaki gelişmelerin çok sıkı regülasyonlarla düzenleniyor olması gerekiyor.

Ulusal Yapay Zekâ Stratejisinin uygulanmasında tüm paydaşlarımızın üzerine düşen görevi bundan sonra da en iyi şekilde yapacağına yürekten inanıyorum.
Sözlerime son verirken sizleri bir kez daha sevgi ve saygı ile selamlıyor, Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi Yönlendirme Kurulu toplantımızın Milli Teknoloji Hamlemiz ve Dijital Türkiye Hedeflerimiz yönünde ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir